Utrustning

Utrustning

När det talas om utrustningen i ett spabad kan det gälla såväl synliga som ”osynliga” detaljer.”Det du ser, är det du får” är ett direkt vilseledande argument.

Naturligtvis är det du ser viktigt, inte bara rent utseendemässigt, men det är ändå det som du inte ser som oftast är avgörande. Många gånger presenteras utrustningsnivån ofta med det som kanske bäst benämns ”extrautrustning”. Stereo, TV, vattenfall, fontäner, locklyftare etc. Nedan går vi igenom utrustning som i första hand handlar om funktionen av spabadet. Det som vid blotta anblicken kan te sig snarlikt mellan olika modeller och märken kan i själva verket ha avgörande skillnader.

Pumpar

Primärt talas det om tre typer av pumpar; jetpumpar som pumpar vatten, blowers som blåser luft samt cirkulationspumpar som oftast används för jämnare rening och uppvärmning.

Generellt kan sägas att ju fler jetmunstycken i ett spabad desto mer kraft behövs för att ge fullödig massageeffekt i respektive munstycke. Men kraften på pumparna, exempelvis i hästkrafter eller watt, är inte alltid avgörande. Inte heller antalet pumpar är alltid en garanti för att kraften är tillräcklig. Det som är viktigt är att kraften når hela vägen från pump till munstycken. Därför har även längden på slangen från pumpen till munstycket en inverkan och om det finns vattenfördelare däremellan. En vattenfördelare kan såväl förstärka som försvaga trycket på vattnet. Om den har använts för att korta ned slanglängden är det positivt men om den har använts för att undvika en alltför snäv böjning av en slang kan den vara negativt. Även storleken på munstycket påverkar, ju mindre munstycke desto lättare att kunna få ett högre tryck. Därför finner man oftare fler små munstycken i ett spabad jämfört med antalet stora. De större kräver större kraft och ger en mer omfattande typ av massage medan de små penetrerar på ett mindre område.

munstyckeVattenmunstycken finns i en mängd olika utföranden. Det som är viktigt att notera är huruvida de kan regleras individuellt. Detta för att få olika tryck på olika munstycken i samma säte eller helt stänga av enstaka munstycken. Det kan också vara av värde att munstyckena är utbytbara. Dels mellan olika platser i spabadet men också för att det kommer nya varianter hela tiden. Dessutom om något skulle gå sönder ska det kunna gå lätt att ersätta. Bland tillverkarna finns också en viss standard när det gäller storleken på olika munstycken vilket gör att många munstycken passar olika märken.

 

 

Luftpumpar eller blowers, som de också kallas, pressar luft genom luftmunstycken och ibland också genom vattenmunstycken. När luft och vatten pumpas samtidigt uppstår något som ofta benämns ”white-water-jet”. En, till utseendet, mycket kraftig undervattensstråle med ”vitt” vatten. Den har egentligen enbart en visuell effekt och skiljer sig inte mycket i övrigt gentemot en vattenstråle. Luftmunstycken ger ingen penetrerande massage över huvud taget. Luften ger i första hand en berörande massage att användas efter kraftig vattenmassage. Det upplevs också som svalkande då luften kyler något. Vilket inte alltid är att föredra under vintermånaderna då vattentemperaturen sjunker. De munstycken som används till luft är sällan reglerbara individuellt och ej heller utbytbara. De utsätts å andra sidan inte för samma krafter som vattenmunstycken och behovet för att reglera, byta ut eller flytta är mycket litet.

Cirkulationspumpar har två huvudsakliga funktioner, dels att minska energiförbrukningen och dels att öka reningen. Spabad utan cirkulationspump använder nämligen någon jetpump för att dra vatten genom värmaren vid temperaturfall. Oavsett om spabadet har cirkulationspump eller ej kan man ställa in reningscykler för att säkra att vattnet renas ordentligt. Däremot pågår en kontinuerlig rening om än inte lika kraftfull genom att cirkulationspumpen ständigt är på. Detta leder, i sig, inte nödvändigtvis att vattnet är renare i ett med cirkulationspump. Däremot kan cyklerna krävas till att vara tätare i ett utan. Nackdelen kan vara att, beroende på cirkulationspump, att ett spabad med cirkulationspump aldrig är 100%-igt tyst. Det som har en direkt effekt på reningen är förekomsten av ozonrening eller ej. Då påverkas även detta av om spabadet har cirkulationspump eller ej. (Se nedan).

Ozonator eller ozongenerator

ozonatorFör att säkerställa att vattnet inte låter bakterier få fäste, framför allt genom att det finns syre i vattnet, tillsätts ozon. Ozonet neutraliserar syret och utan syre kan inte bakterier eller andra organismer leva. De flesta tillverkare levererar sina spabad med ozonrening även om vissa har det som tillval mot extra ersättning. Detta är något är att föredra. Vattnet håller sig avsevärt fräschare under en längre tid med ozonrening. Däremot ska det inte sägas att det är farligt att inte ha ozonrening i sitt spabad. Det man behöver tänka på är att prova sitt vatten lite oftare och genomföra tätare vattenbyten. Ozongeneratorer tillverkas idag, företrädesvis, enligt två principer; tändstiftsmetoden och glödlampemetoden. Båda skapar, via en elektrisk impuls, ozongas. Den ena likt ett tändstift med en ”gnista” och den andra, likt en glödlampa, via en ”diod”. Då båda metoder är förhållandevis pålitliga och med liknande livslängd är det ingen som avgjort är att föredra. Vissa hävdar att glödlampemetoden ger ett jämnare ozonflöde och är en sluten konstruktion i jämförelse. Andra menar att tändstiftsmodeller är billigare då det ofta inte behövs byte av hela ozonatorn när ”stiftet” är slut. Vad som ändå kan sägas är att en ozongenerator är vettigt att välja även om det är ett kostnadstillägg. Utöver det är det möjligtvis att ju fler och ju mindre bubblor desto bättre. Då ”möter” ozonet vattnet på ett tätare sätt och effekten går snabbare ut i vattnet.

Värmare

horizontal-heaterAtt det krävs värmare för spabad i utomhusmiljö på våra breddgrader står utom tvivel. En värmare som dels håller vattnet reglerat på önskad temperatur mellan badtillfällena, men som också ska klara av att bibehålla värmen så länge som möjligt i samband med ett bad. Här hjälper visserligen isoleringen av spabadet till, i viss mån, men då värmen stiger är vattencirkulationen genom värmaren avgörande.

heaterDet finns flera olika typer av värmare till spabad. Diodvärmare, ackumulatorvärmare, rörvärmare och doppvärmare. De tre förstnämnda är de vanligaste typerna. Effekten på värmaren är inte oviktig även om den inte helt avgör uppvärmningsförmågan av vattnet. Generellt kan man dock säga att en värmare bör vara på 2-4kW. Även om värmaren är mindre klarar den av att hålla temperaturen mellan varje bad utan problem men får svårare att bibehålla värmen under ett badtillfälle. Värt att notera är också att vissa värmare, ofta med hög effekt, stängs automatiskt av när någon jetpump slås på. Anledningen är, helt enkelt, att uteffekten från spabadet blir för hög för säkringarna. Här bör man observera spabad som ”modifierats” från annan strömstyrka till svenska förhållanden. Många spabad tillverkas för amperetal långt över svensk standard.

Det finns tillverkare som på olika, sinnrika, sätt nyttjar även överskottsvärme från pumpar och även själva värmaren som sparar energi framför allt under varmare månader. Dessa är få till antalet men värda att fråga efter.

Extrautrustning eller tillbehör

spalinkSom utrustning utöver den direkt nödvändiga tillkommer funktioner som; stereo, TV, dvd, belysning, telefon, datauppkoppling, handdukstork, handdusch, aromterapi, ljusterapi, magnetmassage, ångmunstycken etc, etc. Listan skulle kunna göras än längre på funktioner som står att finna. Självklart finns det även här olika åsikter beträffande vad som är nödvändigt och inte. De vanligaste och också de mest efterfrågade funktionerna är ändå stereo och extra belysning. Andra funktioner erbjuds heller inte av alla tillverkare varför jämförelser blir alltför individuella. Observera att den mesta av extrautrustningen lyder under andra garantier än för själva spabadet. Många låter dessutom leverantörerna, exempelvis för stereo och TV, ansvara helt för garantiåtagandet. Så om det sitter en Sony eller JVC i ditt spabad så får du helt enkelt ta direkt kontakt med dem om något inträffar.

Stereo

Vanligtvis är stereo i ett spabad en sidomonterad bil/båtstereo med väderskyddad elektronik. Vilket räcker långt många gånger även om livslängden kan ifrågasättas, åtminstone i jämförelse med spabadets egen. Andra är mer utformade för spabad från början och därigenom mer testade för sitt ändamål. Vissa har inbyggda förstärkare där man själv väljer vad man kopplar in. Denna typ har, naturligt, den längsta livslängden då vi inte vet om det är mp3- eller cd-spelare som blir vårt val i framtiden. Däremot förutsätter denna variant komplettering med extern radio, cd-spelare eller vad man nu väljer.

hogtalareHögtalarna skiftar också de i utseende, placering och kvalitet. Det finns, s.k., ”pop-up” högtalare som med ett enkelt tryck åker upp från ovansidan av spabadet. Det man bör tänka på är hur robusta de är. Vissa kan vara relativt klena och går sönder lätt om man, exempelvis, råkar stöta emot vid i- och urstigning av spabadet. Ljudmässigt är det idag enstaka märken som kan anses vara riktigt bra. En annan variant är de högtalare som placeras inne i kabinettet med högtalarmembranen monterade direkt mot karets insida. Ljudet fortplantar sig och använder hela karet som resonanslåda. Överraskande nog blir ljudet varken ”burkigt” eller klent. Fördelen är att högtalare inte utsätts för någon väderpåverkan. Nackdelen är att om de går sönder är reparationen svårare. Det bästa ljudet återfinns ändå i de fast monterade högtalare som sitter på karets ovansida. De är förvisso mer utsatta och ibland påverkar de också lockets utformning, tyvärr ofta till det sämre.

Om du vill ha en inbyggd stereo i ditt spabad fundera över hur och när den ska användas. Lyssna också på den i ett vattenfyllt spabad. Dessutom, beroende på placering, kan en stereo vara stöldbegärligt. Är det möjligt att låsa den eller kanske ta bort panelen likt en bilstereo?

Ljus

belysningI de allra flesta spabad finns någon form av belysning. De enklaste med en enfärgad lampa placerad i fotutrymmet och endast med möjligheten att stänga av och på. Många av tillverkarna erbjuder, ofta mot tillägg, ytterligare belysning. Det kan handla om ett antal enkla dioder på karets insida till ren ljusterapi där ljuset blir ytterligare en ”behandling” utöver själva badandet. Det finns belysta paneler och reglage. De spabad som har fontäner kan ibland också ha optiskt ljus vilket innebär att ljuset följer hela vattenstrålen. Allt detta för att ge ytterligare dimension till ditt spabad. Självklart är mycket av detta rent estetiskt, vilket i och för sig inte är att förringa, men den rent praktiska funktionen är att det är mer socialt med belysning. Ljuset skapar en rumskänsla även utomhus. Sitter man några stycken och samtalar kan det vara att föredra om man kan möta varandras blickar, här har ljuset betydelse. Även belysning på spabadets utsida kan vara värdefullt. Om spabadet är placerat på ett sådant sätt att i- och urstigning sker via trappor eller på ojämnt underlag kan det vara till hjälp med utsides belysning.

Det är ditt eget intryck och behov som avgör ditt val av belysning. Men tänk gärna till en extra gång, ljus påverkar och ger mer till ditt spabad. En utsides ljuskälla kan du alltid komplettera med men inte en till spabadets insida. Kvaliteten och livslängden är heller inget att oroa sig för. De få glödlampor som används är lätta att byta ut men för övrigt används LED-ljus som har otroligt lång livslängd och krånglar undantagsvis.

© Copyright 2020