Reparation & service

Reparation & service

Oavsett om du köper det största och dyraste spabadet kan du råka ut för att det uppstår fel på ditt spabad.

verkstadDärför är garantin på ditt spabad intressant. Garantin indelas i; konstruktion, delar och arbete. Utöver det kommer elektronisk utrustning och tillbehör. Konstruktion är hos de flesta välrenommerade fabrikaten 10 år eller mer. När det gäller delar och arbete 3-5 år eller mer. Elektronisk utrustning kan vara hänvisad till en underleverantör, exempelvis en stereo, som står för garantiåtagandet och då vanligtvis ett år eller mer. Till tillbehör räknas bland annat nackkuddar, handtag och separata mugghållare. Här skiljer mellan olika fabrikat men generellt är det 1-3 månader eller mer.

Vid reparationer, oavsett slag, vänd dig till din spabadshandlare. De har kunskapen och tillgång till nödvändig utrustning. Även om din garanti skulle gått ut är de ändå de mest lämpade att reparera ditt spabad. Om ingen olycka varit framme är de flesta reparationerna förhållandevis enkla då det vanligtvis handlar om att byta ut någon del. Är det sprickor eller vattenläckage i själva karet är det förvisso inte lika enkelt och dessutom mycket ovanligt men även vid dessa tillfällen bör du vända dig direkt till din spabadshandlare.

Service, i form av skötsel och underhåll av ditt spabad, tillhandahålls inte av alla spabadsförsäljare men de mer etablerade brukar ha någon form av serviceprogram att tillgå. Det kan vara allt från månatliga besök till enstaka årliga besök. Det mesta av underhållet och skötseln kan man sköta själv även om det kanske, likt en bil, kan kännas tryggt att någon fackman ser över ens spabad åtminstone en gång per år.

© Copyright 2020