Placering

Placering

placeringDe flesta spabad för utomhusbruk är portabla. De har en egen bärande konstruktion och kräver ingen fast installation, sånär som på en elkabel.

Det gör dem mobila och man kan flytta dem med sig vid en flytt. Man kan också välja att ta med sig det mellan villan i stan och sommarstugan på landet. Nu ska det förvisso sägas också att är spabadet av modell större så görs det inte i en handvändning. Det kräver tömning, transport och fyllning vilket kan vara krävande.

I princip kan ett spabad placeras var som helst. Så länge det finns tillgång till ett plant, bärkraftigt underlag och elström. Då det kan levereras med helikopter är inte heller tillgängligheten till placeringen ett stort problem.

Det man bör ta hänsyn till är eventuell insyn om man föredrar att bada avskiljt. Dessutom kan ljudnivån störa om spabadet placeras direkt utanför ett sovrumsfönster. Att placera ett spabad på en trädäck kan också skapa vibrationer och därigenom resonans som fortplantar sig, vilket också det kan störa. Även takterrasser kan leda ljud oavsett om de är av trä eller cement varför man bör beakta denna närhet.

Tänk också på väderpåverkan. Om det blåser mycket påverkar det temperaturen i vattnet mer än om det är vindstilla. Det kan också upplevas behagligare att bada när vinden inte piskar i vattnet.

En annan väderpåverkan är snö. Om placeringen är sådan att det kan vara svårt att ta sig till och från spabadet begränsas användandet. Här gäller egentligen ”minsta motståndets” lag. Är det lättillgängligt badas det oftare, oavsett väderlek och årstid. Ibland är det ändå så att man vill placera sitt spabad i relativt oländig terräng. Tänk då på att försöka göra promenaden till och från spabadet så framkomlig som möjligt.

Det viktigaste är att platsen för placeringen är jämn och bärkraftig. Prata med en snickare om du är osäker på om ditt trädäck håller eller om hur djup en grusbädd på en gräsmatta bör vara för att det inte ska bli sättningar. Generellt kan sägas att en bädd med makadam på ca 30 cm och därutöver finare grus om ca 10 cm, räcker långt. Däremot bör man observera om placeringen är i en sluttning så att det inte föreligger någon rasrisk. Det kan bli fråga om rejäla tyngder och även en viss rörelse från badande personer. Om spabadet inte har en skyddande plastbotten eller står på många kraftiga ben bör det vara en fast yta den ställs på. Trallvirke, cement, klinker eller trädgårdsplattor fungerar utmärkt.

En annan sak att tänka på är när spabadet ska tömmas och fyllas. En vattenslang behövs för att fylla på och en länspump för att tömma. Man behöver inte oroa sig för att det är något giftigt i vattnet man tömmer ur men ett tips kan vara att leda ut det i närmsta avlopp.

© Copyright 2020