Användning

Användning

anvandningEtt spabad kan användas ofta. Handhavandet kan skilja olika fabrikat åt men generellt är det, förhållandevis, enkelt.

Varje märke har sina varianter vilket säljande butik bör redovisa och även lämna en manual till. De allra flesta fabrikaten har också inbyggda tidur till pumpar vilket gör att om en pump skulle glömmas påslagen, så slås den av automatiskt efter en tid. Även för säkerställande av att spabadet inte fryser för att värmare inte fungerar finns det hos de flesta fabrikaten en antifryskontroll. Denna sätter på pumparna så att vattnet inte blir stillastående om temperaturen sjunker drastiskt. Skulle ändå olyckan vara framme efter, exempelvis, ett längre elavbrott kan det vara skönt att veta att hemförsäkringen täcker en sådan skada.

Det som är viktigt att följa är de instruktioner som säljare eller manual råder till. Om något verkar konstigt i funktionen av ett spabad, låt en fackman hjälpa till. Försök aldrig koppla om något, speciellt inte det elektriska, i ett spabad. Vissa spabad har elektroniska manöverpaneler där olika inställningar kan göras efter specifika scheman. Dessa ska heller inte hålla på att ändras utan inrådan från fackman. Enkelt uttryckt, ett spabad ska fungera utan att innehavaren behöver ändra på inställningar eller konstruktion.

När det gäller rengöring, filter- och vattenbyten, se avsnittet underhåll.

© Copyright 2020